If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Divdere hele tall & brøk: t-skjorter

Dele et heltall med en brøk? Snu bordet og multiplisere med den omvendte brøken. Boom! Opprettet av Sal Khan og Monterey Institute for Technology and Education.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

En t-skjorte for babyer krever 4/5 yard (0,9144 meter) stoff, eller 4/5 av en yard stoff. Hvor mange t-skjorter kan lages av 48 yard? Så det vi vil gjøre er å finne ut hvor mange grupper av 4/5 yard vi kan lage med 48 yard? Så du kan bokstavelig talt se det som at vi vil ta 48 yard og dele det opp i grupper på 4/5 yard, og si hvor mange grupper det er. Fordi hver av de gruppene kan gjøres til én t-skjorte. Hvis du gir meg 4/5 av en yard, én babys t-skjorte, så antallet grupper av 4/5 er antallet t-skjorter. Når vi deler på en brøk, må vi huske på at det er det samme som, det er akkurat det samme som å gange med den resiproke brøken. Så hvis vi har 4/5 her, blir den resiproke brøken 5/4. Du sier kansje, hei, jeg har et helt tall her og en brøk, og du må huske at ethvert helt tall kan skrives som en brøk. Dette er det samme som 48/1 ganger 5/4. Vi kan multiplisere de nå, og finne ut hva 48 ganger 5 er, og det blir delt på 4. Men det vil gi oss store tall, og det vil bli vanskelig å dele. Men vi kan gjøre delingen nå, i dette stadiet. Vi kan dele telleren og nevneren på 4. Eller vi kan si, dette vil bli 48 ganger 5, hva nå det er, delt på 4. La oss dele nevneren på 4. Vel, vi kan dele 48 på 4, og da får vi 12, og det vi gjør med telleren må vi også gjøre med nevneren, så hvis vi deler 4 på 4, får vi 1. Så da sitter vi igjen med 12 ganger 5, som er lik 60. 12 ganger 5 er lik 60, delt på 1, som er akkurat det samme som 60. Så du kan faktisk lage 60 barne- eller baby-t-skjorter, av 48 yard, hvis hver av dem trenger 4/5 av en yard.