If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Dividere blandede tall

Oppgave

Divider. Skriv brøken enklest mulig.
4, start fraction, 2, divided by, 3, end fraction, colon, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, equals
  • Svaret bør være
  • en forkortet ekte brøk, som 3, slash, 5
  • en forkortet uekte brøk, som 7, slash, 4
  • et blandet tall, som 1, space, 3, slash, 4
Fast?
Fast?