Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:1:17
0 energipoeng
Studying for a test? Prepare with these 20 lessons on Brøk.
See 20 lessons
Video transcript
La oss regne ut 2/5 dividert med 7/3. Prøv å pause videoen å rengn det selv. Vi skal huske på, at det er samme som 2 over 5 ganger det resiproke tallet av 7 over 3, som er 3, over 7. Det er ganske enkelt å gange 2 brøker. Det er likt med produktet av tellerne over produktet av nevnerne. Det er 2 ganger 3 over 5 ganger 7. Det er lik 2 ganger 3, som er 6, over 5 ganger 7, som er 35. Resultatet er altså 6 over 35.