If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Dividere brøker: 2/5 ÷ 7/3

Lær å dividere to brøker. Svaret er en brøk. Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

La oss regne ut 2/5 dividert med 7/3. Prøv å pause videoen å rengn det selv. Vi skal huske på, at det er samme som 2 over 5 ganger det resiproke tallet av 7 over 3, som er 3, over 7. Det er ganske enkelt å gange 2 brøker. Det er likt med produktet av tellerne over produktet av nevnerne. Det er 2 ganger 3 over 5 ganger 7. Det er lik 2 ganger 3, som er 6, over 5 ganger 7, som er 35. Resultatet er altså 6 over 35.