Hvis du ser denne meldingen, betyr det at vi har et problem med å laste en ekstern ressurs på nettsiden vår.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedinnhold

Dividere brøker: 3/5 ÷ 1/2

Å dividere to brøker er det samme som å multiplisere den første brøken med det omvendte av den andre brøken. Det første steget for å dividere brøker er å finne den omvendte brøken (hvor telleren og nevneren bytter plass) av den andre brøken. Så multipliserer vi de to tellerne før vi multipliserer nevnerne. Til slutt forkorter vi brøkene om mulig. Opprettet av Sal Khan og Monterey Institute for Technology and Education.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Del, og skriv svaret som et blandet tall. Og vi har 3/5 delt på 1/2. Nå, når du deler brøker må du huske på at å dele på en brøk er det samme som å gange med den resiproke brøken. Så dette her er det samme som 3/5 ganger-- så dette er 3/5 her, og i stedet for et deletegn, vil du ha et multiplikasjonstegn. Og istedet for 1/2, vil du ta den resiproke brøken av 1/2, som er 2/1. Så, ganger 2/1. Så å dele på 1/2 er akkurat det samme som å gange med 2/1. Og det gjør vi som en enkel og grei multiplikasjon nå. 3 ganger 2 er 6, så vår nye nevner er 6. 5 ganger 1 er 5. Så 3/5 delt på 1/2, som en uekte brøk, er 6/5. Nå, de vil ha oss til å skrive det som et blandet tall. Så vi deler 5 på 6, og finner ut hvor mange ganger det går opp. Det blir det hele tallet i det blanda tallet. Og det som blir til overs vil bli telleren, over 5. Så det vi gjør er å ta 5 opp i 6. 5 går opp i 6 én gang. 1 ganger 5 er 5. Trekk fra. Du får en rest på 1. Så 6/5 er lik én hel, eller 5/5, og 1/5. 1 og 1/5. Dette 1-tallet kommer fra det som måtte være til overs. Og nå er vi ferdige. 3/5 delt på 1/2 er 1 og 1/5. Nå, det er ikke så åpenbart hvorfor dette fungerte. Hvorfor er det å dele på 1/2 det samme som å gange, praktisk talt med 2. 2/1 er det samme som 2. Og for å gjøre det skal jeg gjøre et lite, enkelt eksempel, som forhåpentligvis får frem poenget. La meg ta fire objekter. Så vi har fire objekter: en, to, tre, fire. Så jeg har fire objekter, og om jeg skulle delt de inn i grupper på to. Jeg vil dele de inn i grupper på to. Så det er en gruppe på to, og det er en annen gruppe på to. Hvor mange grupper har jeg? Vel, 4 delt på 2. Jeg har to grupper på to. Så det er lik 2. Hva om jeg tok de samme fire objektene: en, to, tre, fire. Jeg tar de samme fire objektene. Istedet for å dele de i grupper på to, vil jeg dele de i grupper på 1/2. Som betyr at hver gruppe vil bestå av et halvt objekt. Så, det vil bli en gruppe der. En gruppe til. Den tredje gruppen. Jeg tror du ser at hver gruppe har en halv sirkel. Det er den fjerde. Det er den femte. Det er den sjette. Det er den sjuende, og så er det den åttende. Du har åtte grupper på 1/2, så dette er lik 8. Og legg merke til at alle objektene ble til to grupper. Så du kan si, hvor mange grupper har du? Vel, du har fire objekter og hver av dem ble til to grupper. Jeg ser etter en annen farge. Hver av dem ble til to grupper, og så får du også 8. Så å dele på 1/2 er det samme som å gange med 2. Og du kan tenke på det med andre tall, men forhåpentligvis gir det deg litt intuisjon.