If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Lage brøk gjennom divisjon

Sal forklarer hvordan 3 ÷ 2 er det samme som 3 • 1/2, som er det samme som 3/2. Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Vi har akkurat kjøpt en pakke med 3 stk såpe. Vi vil helst ikke bruke den samme såpen, så vi skal finne en løsning. Hvordan dele vi disse 3 stykkene såpe, så begge får noe av hvert stykke? Disse stykkene såpe ser ut til å ha forskjellig duft. La oss tenk over, hvordan vi kan dele såpen. Vi har 3 stykker såpe. Vi kan prøve å dele stykkene opp i 2 like store deler. Vi kan bruke en kniv eller noe til å skjære stykkene i midten. Slik. I midten. Nå har vi delt de 3 stykkene såpe inn i 2 like store deler. Vi har dividert de 3 stykkene såpe på 2. Hvor mange stykker såpe har vi hver nå? Man kan pause videoen og selv tenke over det. La oss prøve å se nærmere på den ene andelen. Det her er den ene andelen av såpe. Det er den nederste delen. Hvor mye såpe er det? Det er 1/2, 1/2 og 1/2. Det er altså 3 halve stykker såpe. Det er 3 ganger 1/2 stykke såpe her. Det er interessant. 3 dividert med 2 er lik 3 ganger 1/2. Vi vet, at 2 er det samme som 2 over 1. 3 dividert med 2 over 1 er lik 3 ganger 1/2. Her dividerer vi, og her ganger vi. Det her er den resiproke verdien av 2 over 1. Det er 3 halve stykker såpe her. Hva er 3 ganger 1/2? Det er lik 3 halve. Ved hjelp av denne oppgaven med såpen er vi altså kommet frem til noe interessant. 3 dividert med 2 er det samme som 3 ganger 1/2, som er det samme som 3 halve.