Hvis du ser denne meldingen, betyr det at vi har et problem med å laste en ekstern ressurs på nettsiden vår.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedinnhold

Å identifisere teller og nevner

Sal identifiserer teller og nevner i brøker.  Opprettet av Sal Khan og Monterey Institute for Technology and Education.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Vi blir bedt om å identifisere telleren og nevneren i brøken 3/4, eller 3 firedeler. La meg skrive brøken her litt større Vi har 3 over 4. De vil at vi skal identifisere telleren og nevneren. Telleren. Telleren er tallet som står øverst. Telleren er 3-tallet der. De vil også at vi skal finne nevneren. Nevneren er tallet som står under. Det er 4. Hva er telleren? 3. Hva er nevneren? 4. Tallet som står under. De kunne bare ha kalt det det nederste tallet eller det øverste tallet. For å tenke på hva den representerer, hva brøken representerer, kan du tenke at det er 3 av 4 deler av en pai. Det er sånn jeg ser på det. Du kan forestille deg at nevneren forteller oss-- Hva tar vi brøken av? Eller hvor mange deler har vi? La oss forestille oss en pai som dette. Vi kan tegne den som en firkantet pai. Nevneren representerer dette, det underste tallet representerer dette. Og 3 representerer-- Vi representerer 3 av de 4 delene. Dette 3-tallet sier oss at ut av 4 mulige bruker vi 3. Eller kanskje vi spiser 3. Du kan tenke deg at noen sier: "Jeg spiste tre firedeler av en pai." Det er 3/4. De spiser den blå delen av paien om vi deler den slik. Om vi ser for oss en rund pai, vil den se slik ut. La meg tegne en rundt pai. La meg dele den i fire like deler. Eller nesten fire like deler. Om noen sier: "Jeg spiste 3/4 av denne paien", hvor 3 er telleren og 4 er nevneren. Da ville de ha spist så mye av paien. De ville ha spist 3 av 4 deler. De ville ha spist 3 av 4. Dette er en del, dette er to deler og dette er tre deler. Du kan forestille deg at 4 er nevneren. Det representerer det totale antallet deler representerer det totale antallet deler av paien, og 3 representerer hvor mange av de vi spiste.