If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Multiplikasjon av brøker med skalering

Oppgave

Sammenligne verdier med is greater than, is less than eller equals.
7, times, start fraction, 5, divided by, 4, end fraction, space
space, 7
Hvordan kan du vite at svaret er rett?
Velg ett svaralternativ:
Fast?
Fast?