If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Multiplisere brøker, gjennomgang

Gå gjennom det grunnleggende ved multiplisering av brøker og forsøk deg på noen øvingsoppgaver.

Multiplikasjon av brøker

For å multiplisere brøker, multipliserer vi teller med teller og nevner med nevner.
Eksempel 1: Brøker
=56×57
=5×56×7
=2542
Eksempel 2: Blandede tall
Før vi multipliserer må vi skrive de blandede tallene som uekte brøker.
223×135
= 83×85
=8×83×5
=6415
Vi kan også skrive dette som 4415 .
Vil du lære mer om multiplikasjon av brøker? Se denne videoen.

Kryssregning

Kryssregning er en måte som gjør at vi kan forenkle før vi multipliserer. Dette gjør at vi slipper å operere med store tall.
Eksempel
=310×16
=3×110×6
=31× 110×62
=120
Foretrekker du en visuell forståelse av brøkregning? Se en av disse videoene:
Multiplikasjon av to brøker: Brøkmodell
Multiplikasjon av to brøker: Tallinje

Oppgave

Oppgave 1
58×78
  • Svaret bør være
  • et heltall, som 6
  • en forkortet ekte brøk, som 3/5
  • en forkortet uekte brøk, som 7/4
  • et blandet tall, som 1 3/4
  • et presist desimaltall, som 0,75
  • et multiplum av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Vil du løse flere oppgaver som denne? Sjekk ut disse oppgavene:
Multiplikasjon av brøker
Multiplikasjon av blandede tall

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.