Hvis du ser denne meldingen, betyr det at vi har et problem med å laste en ekstern ressurs på nettsiden vår.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedinnhold

Multiplisere brøker, gjennomgang

Gå gjennom det grunnleggende ved multiplisering av brøker og forsøk deg på noen øvingsoppgaver.

Multiplikasjon av brøker

For å multiplisere brøker, multipliserer vi teller med teller og nevner med nevner.
Eksempel 1: Brøker
=56×57
=5×56×7
=2542
Eksempel 2: Blandede tall
Før vi multipliserer må vi skrive de blandede tallene som uekte brøker.
223×135
= 83×85
=8×83×5
=6415
Vi kan også skrive dette som 4415 .
Vil du lære mer om multiplikasjon av brøker? Se denne videoen.

Kryssregning

Kryssregning er en måte som gjør at vi kan forenkle før vi multipliserer. Dette gjør at vi slipper å operere med store tall.
Eksempel
=310×16
=3×110×6
=31× 110×62
=120
Foretrekker du en visuell forståelse av brøkregning? Se en av disse videoene:
Multiplikasjon av to brøker: Brøkmodell
Multiplikasjon av to brøker: Tallinje

Oppgave

Oppgave 1
58×78
  • Svaret bør være
  • et heltall, som 6
  • en forkortet ekte brøk, som 3/5
  • en forkortet uekte brøk, som 7/4
  • et blandet tall, som 1 3/4
  • et presist desimaltall, som 0,75
  • et multiplum av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Vil du løse flere oppgaver som denne? Sjekk ut disse oppgavene:
Multiplikasjon av brøker
Multiplikasjon av blandede tall

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.