If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Introduksjon til å multiplisere 2 brøker

Sal introduserer å multiplisere 2 brøker. Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

La oss se nærmere på hva det betyr å gange 2/3 ganger 4/5. I en tidligere video har vi sett hvordan vi kan løse et slikt stykke. Dette kommer til å bli, først tellerne - som bare ganges med hverandre: Så det vil jo bli 2 ganger 4 Og nevnerne ganges også: Så det blir 3 ganger 5. Så telleren blir 8, og nevneren blir 15. Det er så forenkla som det for blitt, 8 og 15 har ikke noen andre felles faktorer, bortsett fra 1, Så det her er svaret - det er 8/15. Men hvorfor gir det egentlig mening? For å se nærmere på det, kan vi visualisere det på to måter. La oss tegne 2/3. Jeg tegner det ganske stort. Jeg skal tegne 2/3 og så skal jeg ta 4/5 fra det igjen. Så 2/3, og ganske stort. 2/3 - noe sånt som det her. Så det her er 1/3, det her blir 2/3. Og jeg kunne nok gjort en litt bedre jobb for å få dem til å bli like - eller i hvert fall mer like. Ok. Vi har tredjedeler. La meg gjøre det en gang til. Her har jeg delt inn i tredjedeler. 2/3 representerer 2 av dem. Og vi kan se på det her som at 2/3 ganger 4/5 er 4/5 av disse 2/3-ene. Så hvordan deler vi disse 2/3 i 5-deler? Hva om vi delte hver av disse delene inn i 5? La oss gjøre det, la oss dele hver del inn i 5. 1, 2, 3, 4, 5. - 1, 2, 3, 4, 5. Og vi kan dele inn denne også. 1, 2, 3, 4, 5. Og vi vil ta 4/5 av denne delen her. Så hvor mange 5-deler har vi her? Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og vi må passe på - De er jo egentlig ikke 5-deler. De er 15-deler, fordi den hele er hele greia her. Så jeg burde kanskje heller si: Hvor mange 15-deler har vi? Og det er der vi har dette tallet fra. Men du ser at vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hvor kom det fra? Jo, vi hadde 3-deler, også tok vi hver av de tredjedelene og delte dem inn i 5. Så da har vi 5 ganger så mange deler. 3 ganger 5 er 15. Men nå vil vi ha 4/5 av denne delen her. Så det er 10/15 her sånn. Og vit at det er det samme som 2/3. Så vi skal nå ta 4/5 fra det. Så hvis du har 10 av noe, ville det blitt 8 av dem. Så vi tar 8 av dem. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vi tok 8 av de 15, så det blir 8 av de 15, 8/15. Vi kunne sett på det motsatt. Vi kunne startet med 5-deler. Så la meg tegne det. Det her er en hel. Og la meg dele den inn i 5 like deler - eller så nært 5 liker deler som jeg klarer i hvert fall. Så 5 like deler, og vi fargelegger 4 av dem. 4 av de 5 like delene. 3, 4. Så vi skal nå ta 2/3 fra dette. Hvordan kan vi få til det? Jo, vi kan dele hver av disse 5 delene i 3 deler. Så nå får vi snart 15 igjen. Så 1, 2, 3.. 4, 5, 6.. 7, 8, 9... 10, 11, 12... 13, 14, 15. Vi må nå ta 2/3 fra det gule området her. Vi tar ikke 2/3 fra hele den her, fordi vi tar 2/3 av de 4/5. Så hvor mange 15-deler har vi her? Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Så hvis du har 12 av noe, og du tar bort 2/3, vil du ta bort 8 av dem. Du vil ta bort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - eller 8 av de 15. Så uansett får du det samme svaret. Enten du tar 4/5 fra 2/3 eller om du tar 2/3 fra 4/5.