If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Multiplisere 2 brøker: 5/6 x 2/3

Hvordan multiplisere brøker?

Det første steget når man multipliserer brøker er å multiplisere de to tellerne. Det neste steget er å multiplisere de to nevnerne. Til slutt forkorter vi de nye brøkene. Brøkene kan også forkortes før vi multipliserer ved å faktorere ut fellesnevnerne i teller og nevner. Å forkorte brøken er nyttig for å unngå å få for høye tall.

.
Opprettet av Sal Khan og Monterey Institute for Technology and Education.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Vi blir spurt om å multiplisere 5/6 med 2/3, og så forenkle svaret. Så la oss gange disse tallene. Vi har 5/6 ganger 2/3. Å multiplisere brøker er faktisk en ganske enkel prosess. Den nye telleren, eller telleren av produktet, er bare produktet av de to tellerne, eller, det nye øverste tallet er produktet av de andre to øverste tallene. Så, telleren i produktet er 5 ganger 2. Så det er lik 5 ganger 2, delt på 6 ganger 3, som er lik: 5 ganger 2 er 10 og 6 ganger 3 er 18, så det er lik 10/18. Og du kan se på dette som enten 2/3 av 5/6, eller 5/6 av 2/3, avhengig av hvordan du vil tenke på det. Og dette er rett svar. Det er 10/18, men når du ser på disse tallene, ser du med en gang at de har noen felles faktorer. De er begge delelige på 2, så hvis vi vil forkorte brøken, kan vi dele dem begge på 2. Så, del 10 på 2, del 18 på 2 og du får: 10 delt på 2 er 5, 18 delt på 2 er 9. Du kunne ha gjort dette steget tidligere. Du kunne faktisk ha gjort det før vi multipliserte. Du kunne gjort det her. Du kunne sagt, vel, jeg har en 2er i telleren, og jeg har noe som er delelig på 2 i nevneren, så la meg dele telleren på 2, og dette blir 1. La meg dele nevneren på 2, og dette blir 3. Så da har du 5 ganger 1 er 5, og 3 ganger 3 er 9. Så det er akkurat det samme som vi gjorde her. Vi gjorde det bare før vi faktisk fant produktet. Du kan faktisk gjøre det akkurat her. Om du gjorde det her, kunne du sagt, 6 ganger 3 skal bli nevneren. 5 ganger 2 skal bli telleren. Så la oss dele telleren på 2, så dette blir 1. La oss dele nevneren på 2. Dette er delelig på 2, så det blir 3. Og det vil bli 5 ganger 1 er 5, og 3 ganger 3 er 9. Så det fungerer, uansett hvilken måte. Gjør du det på denne måten, får du se ting faktorisert ut litt mer så det er vanligvis lettere å gjenkjenne hva som er delelig på hva. Eller du kan gjøre det til slutt, og forkorte så mye som mulig.