If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Likeverdige brøker, gjennomgang

Gå gjennom likeverdige brøker med multiplikasjon, og forsøk deg på noen øvingsoppgaver.

Likeverdige brøker

Brøker er likeverdige hvis de er like eller representerer samme verdi.
Vil du lære mer om visualisering av likeverdige brøker? Se denne artikkelen.

Å finne likeverdige brøker ved multiplikasjon

La oss se på et eksempel.
Hvilket tall kan settes inn i stedet for a nedenfor?
23=a12
Først må vi finne ut hva 3 må multipliseres med for å få 12:
23×4=12
Så må vi multiplisere telleren med samme tallet som nevneren.
23×44=812
23=812, slik at vi kan erstatte a med 8.
Vil du lære mer om likeverdige brøker? Se denne videoen.

Oppgave

Oppgave 1
Hvilket tall kan settes inn i stedet for r nedenfor?
24=r8
  • Svaret bør være
  • et heltall, som 6
  • en forkortet ekte brøk, som 3/5
  • en forkortet uekte brøk, som 7/4
  • et blandet tall, som 1 3/4
  • et presist desimaltall, som 0,75
  • et multiplum av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Vil du løse flere oppgaver som dette? Sjekk ut disse oppgavene.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.