If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Likeverdige brøker, gjennomgang

Gå gjennom likeverdige brøker med multiplikasjon, og forsøk deg på noen øvingsoppgaver.

Likeverdige brøker

Brøker er likeverdige hvis de er like eller representerer samme verdi.
Vil du lære mer om visualisering av likeverdige brøker? Se denne artikkelen.

Å finne likeverdige brøker ved multiplikasjon

La oss se på et eksempel.
Hvilket tall kan settes inn i stedet for a nedenfor?
start fraction, 2, divided by, 3, end fraction, equals, start fraction, a, divided by, 12, end fraction
Først må vi finne ut hva 3 må multipliseres med for å få 12:
start fraction, 2, divided by, 3, end fraction, times, start fraction, divided by, 4, end fraction, equals, start fraction, divided by, 12, end fraction
Så må vi multiplisere telleren med samme tallet som nevneren.
start fraction, 2, divided by, 3, end fraction, times, start fraction, 4, divided by, 4, end fraction, equals, start fraction, 8, divided by, 12, end fraction
start fraction, 2, divided by, 3, end fraction, equals, start fraction, 8, divided by, 12, end fraction, slik at vi kan erstatte a med 8.
Vil du lære mer om likeverdige brøker? Se denne videoen.

Oppgave

Oppgave 1
  • Strøm
Hvilket tall kan settes inn i stedet for r nedenfor?
start fraction, 2, divided by, 4, end fraction, equals, start fraction, r, divided by, 8, end fraction
  • Svaret bør være
  • et heltall, som 6
  • en forkortet ekte brøk, som 3, slash, 5
  • en forkortet uekte brøk, som 7, slash, 4
  • et blandet tall, som 1, space, 3, slash, 4
  • et presist desimaltall, som 0, comma, 75
  • et multiplum av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Vil du løse flere oppgaver som dette? Sjekk ut disse oppgavene.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.