If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Visualisering av likeverdige brøker, gjennomgang

Gå gjennom likeverdige brøker med brøkmodeller og tallinjer, og forsøk deg på noen øvingsoppgaver.

Likeverdige brøker

Brøker er likeverdige hvis de er like eller representerer samme verdi.

Brøkmodell

La oss se på et eksempel.
12=?8
Først kan vi tegne 12.
La oss nå dele opp den samme sirkelen i åttedeler.
Hvordan kan vi skravere sirkelen slik at den viser en brøk som er likeverdig med 12?
Vi skraverte 4 av 8 deler.
So, 12=48.

Tallinje

La oss visualisere en annen likeverdig brøk ved å bruke en tallinje.
35=?10
Tall er likeverdige om de er plassert på samme punkt på en tallinje.
Vi kan først vise 35 på en tallinje:

La oss nå dele tallinjen inn i tideler og se hvilken brøk som ligger på samme punkt som 35.
610 og 35 ligger på samme punkt på tallinjen.
35=610
Vil du lære mer om visualisering av likeverdige brøker? Se denne videoen.

Oppgave

Oppgave 1
Gjør ferdig ligningen.
25=10
=
  • Svaret bør være
  • et heltall, som 6
  • en forkortet ekte brøk, som 3/5
  • en forkortet uekte brøk, som 7/4
  • et blandet tall, som 1 3/4
  • et presist desimaltall, som 0,75
  • et multiplum av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Vil du løse flere oppgaver som denne? Sjekk ut denne oppgaven.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.