If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Visualisering av likeverdige brøker, gjennomgang

Gå gjennom likeverdige brøker med brøkmodeller og tallinjer, og forsøk deg på noen øvingsoppgaver.

Likeverdige brøker

Brøker er likeverdige hvis de er like eller representerer samme verdi.

Brøkmodell

La oss se på et eksempel.
start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, equals, start fraction, question mark, divided by, 8, end fraction
Først kan vi tegne start fraction, 1, divided by, 2, end fraction.
La oss nå dele opp den samme sirkelen i åttedeler.
Hvordan kan vi skravere sirkelen slik at den viser en brøk som er likeverdig med start fraction, 1, divided by, 2, end fraction?
Vi skraverte 4 av 8 deler.
So, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, equals, start fraction, 4, divided by, 8, end fraction.

Tallinje

La oss visualisere en annen likeverdig brøk ved å bruke en tallinje.
start fraction, 3, divided by, 5, end fraction, equals, start fraction, question mark, divided by, 10, end fraction
Tall er likeverdige om de er plassert på samme punkt på en tallinje.
Vi kan først vise start fraction, 3, divided by, 5, end fraction på en tallinje:
La oss nå dele tallinjen inn i tideler og se hvilken brøk som ligger på samme punkt som start fraction, 3, divided by, 5, end fraction.
start fraction, 6, divided by, 10, end fraction og start fraction, 3, divided by, 5, end fraction ligger på samme punkt på tallinjen.
start fraction, 3, divided by, 5, end fraction, equals, start fraction, 6, divided by, 10, end fraction
Vil du lære mer om visualisering av likeverdige brøker? Se denne videoen.

Oppgave

Oppgave 1
  • Strøm
Gjør ferdig ligningen.
start fraction, 2, divided by, 5, end fraction, equals, start fraction, \bigstar, divided by, 10, end fraction
\bigstar, equals
  • Svaret bør være
  • et heltall, som 6
  • en forkortet ekte brøk, som 3, slash, 5
  • en forkortet uekte brøk, som 7, slash, 4
  • et blandet tall, som 1, space, 3, slash, 4
  • et presist desimaltall, som 0, comma, 75
  • et multiplum av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Vil du løse flere oppgaver som denne? Sjekk ut denne oppgaven.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.