If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Likeverdige brøker (brøkmodeller)

Oppgave

Fullfør ligningen.
Hint: Tenk på hvordan du kan fylle opp hver av rektanglene under for å hjelpe deg å sammenligne brøkene.
start fraction, 2, divided by, 6, end fraction, equals, start fraction, \bigstar, divided by, 3, end fraction
\bigstar, equals
  • Svaret bør være
  • et heltall, som 6
  • en forkortet ekte brøk, som 3, slash, 5
  • en forkortet uekte brøk, som 7, slash, 4
  • et blandet tall, som 1, space, 3, slash, 4
  • et presist desimaltall, som 0, comma, 75
  • et multiplum av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Fast?
Fast?