Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:3:44

Video transkripsjon

Her er 2 like rektangler. Vi skal måle, hvor mye plass hver av de to fyller på skjermen. Vi skal måle det med 2 forskjellige måleenheter. Ettersom rektanglene er like, fyller de akkurat like mye. De har samme areal. Vi kan dog måle arealet med forskjellige måleenheter. La oss starte med den her. Den har en bredde på 1 meter. Den er 1 meter bred. Den er også 1 meter høy. Den her er altså lik 1 kvadratmeter. Hver av de her er 1 meter. Derfor er arealet 1 kvadratmeter. Hvor mange kvadratmeter er det i hver av de her rektanglene? Vi måler det her rektangelet i kvadratmeter. Vi skal måle hele rektangelet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det var første rekke. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hvor mange kvadratmeter er det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kvadratmeter. Rektangelet er 12 kvadratmeter stort. Nå måler vi det samme rektangelet med en annen måleenhet. Vi finner vår egen måleenhet. Vi kaller den en furgel. Vi sier, at en furgel er det dobbelte av en meter. Det her er 1 furgel. Det er bare noe, vi har funnet på. De fleste aner nok ikke, hva vi mener, hvis vi sier furgel. Høyden her er 1 furgel, og bredden er 1 furgel. Vi kaller det her området for en kvadratfurgel. La oss se, hvor mange kvadratfurgel det er i det her arealet. Vi kopierer den her delen. Her er det en kvadratfurgel, enda en og en tredje her. Vi har altså 1, 2, 3 kvadratfurgler. Arealet av det her er 3 kvadratfurgler. Rektanglene er akkurat like store. Den ene er 3 kvadratfurgler, og den andre er kvadratmeter. De fyller akkurat det samme. Man kan tenke litt på, hvor mange kvadratmeter det skal til for å ha en kvadratfurgel.