Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:2:21
0 energipoeng
Studying for a test? Prepare with these 6 lessons on Koordinatsystem.
See 6 lessons
Video transcript
Vi er bedt om å plotte inn 8, 10. Så det første tallet i dette ordnede paret-- så er dette x-koordinaten vår. Dette forteller oss hvor langt vi går i retningen til x. Det er en positiv 8-er, så vi går 8 trinn i retningen til x. Så vi går 8 trinn i retningen til x. Og så, det andre punktet, eller det andre tallet i det ordnede paret vårt er 10. Det er y-koordinaten vår, som forteller oss hvor langt vi går i retningen til y. Siden den er i pluss så går vi 10 opp. Så vi går 10 opp, helt der borte. Og du kunne tenkt på det på begge måter. Du kunne sagt: "Se, dette er y-koordinaten vår, dette er 10, så jeg kunne gå 10 opp, og så er x-koordinaten min en positiv 8-er, så jeg vil gå 8 trinn langs den positive x-aksen, eller flytte 8 trinn til høyre. Du kan se rett her borte, jeg har gått 8 til høyre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, og jeg har gått 10 opp: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du kan føle deg fristet til å gå 8 opp og så 10 til høyre, som ville fått deg dit, men da ville du har rotet med de to tallene. Du ville ha rotet sammen x- og y-koordinatene. 8-eren forteller deg hvor langt på den horisontale retningen, 10-eren forteller deg hvor langt å gå i den vertikale retningen. La oss gjøre et par til av disse. Plott inn 6,10. Vel, igjen, så er det første tallet i den ordnede paret x-koordinaten, hvor langt vi går i retningen til x, så vi kan gå 6 til høyre, og så forteller det andre tallet oss, 10-eren forteller oss at den er den vertikale koordinaten, y-koordinaten vår. Så den er en positiv 10-er, så vi går 10 opp. La oss ta en til. 5,7. Så, den horisontale koordinaten min er 5, så jeg vil flytte 5 trinn til høyre, og så er min vertikale 7, eller mitt y-koordinat er 7. Så jeg vil gå 7 opp: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og så lenge du husker hvilken som er den horisontale og hvilken som er den vertikale, eller hvilken som er x-koordinaten og hvilket som er y, så burde du gjøre det greit! Du kan si: "Se, dette er y-koordinaten min, 7." "Så jeg kommer til å gå 7 opp, og x-koordinaten min er 5," "så jeg kommer til å gå 5 til høyre," "og det vil få deg til akkurat det samme punktet." Dette spesifiserer nøyaktig et punkt i koordinat-planet.