Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:1:32

Video transkripsjon

. Bruk segmentene under for å danne denne firkanten, altså en firesidet figur, med vinkelspisser i følge punktene. Vi får oppgitt 4 koordinater. Dette er punktene, hvor firkantens sider krysser hverandre. Første punkt er 0 komma 9. x- koordinaten er 0. Her er 0. y-koordinaten er 9. Det skal altså være en vinkelspiss her. Neste punkt er i 0 komma minus 7. . La oss gjøre noe her. Vi kan alltid endre det senere. Neste punkt er 8 komma minus 7. 8 komma minus 7 er her. Dette er nok det høyre hjernet. 8 komma minus 7. Til sist er det 8 komma 0. . 8 komma 0 er her. Nå har vi et punkt i hver vinkelspiss. Nå skal vi forbinde de her to, og så har vi en firesidet figur. Vi trekker denne bort her. Den her opp og denne ned. Slik. Nå har vi firkanten vår. .