Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:2:08
0 energipoeng
Studying for a test? Prepare with these 2 lessons on Linjer.
See 2 lessons

Parallel & perpendicular lines intro

Video transcript
Nå skal vi gå gjennom to begreper, som du kommer til å se i løpet av geometrien, og i matematikkfremtiden din. En er tanken om ting som er vinkelrette. Så dette er noe folk snakker om. Skal bare skrive det ned, og tanken om parallelle linjer. Så vinkelrette linjer er to linjer som skjærer hverandre i en rett linje. Så hva er det jeg mener? La oss si at vi har en linje her, og en annen linje her. Vi kan si at de to linjene er vinkelrette om de krysser hverandre i en rett vinkel. Så åpenbart så krysser de hverandre. For at de skal skjære hverandre i en rett vinkel, må vinkelen, mellom de to linjene være på 90 grader. Og om en av de er 90 grader så kommer resten av dem til å være på 90 grader. Så denne er 90 grader, så da må de her være vinkelrette linjer. Og om denne er 90 grader, da må denne og denne være 90 grader, og denne må være 90 grader. Så om hvilken som helst av de er 90 grader, så kommer resten til å være 90 grader, og da har vi vinkelrette linjer. Om du har 2 linjer på en todimensjonal overflate som et stykke papir eller en skjerme som aldri skjærer hverandre, og opprettholder lik avstand, da snakker vi om parallelle linjer. Så denne linjen her og denne linjen her, har jeg tegnet slik at de er parallelle linjer. De krysser ikke hverandre. De går på en måte i samme retning, som forskjøvede versjoner av hverandre. De kommer aldri til å krysse hverandre. De to er parallelle. Om vi har to linjer, som krysser hverandre men ikke i en rett vinkel, om vi sier at vi har de linjene her og her, hvor de tydelig ikke krysser hverandre i en rett vinkel, så kan vi hverken kalle det for vinkelrette eller parallelle linjer. Det er bare linjer som krysser hverandre.