If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:2:26

Videotranskripsjon

. Plot figuren av punktene D, E og F etter en dilitasjon med senter i origo med skalarfaktor på 1/2. Så vi skal bruke origo som senter. Vi ønsker å skalere det ned med 1/2. Så en måte å tenke på dette på er at punktene vil korrespondere til punkt D, E og F blir halvparten så langt unna origo, fordi vår skalarfaktor er 1/2 i hver retning. Så for eksempel, la oss tenke på punkt D først. Punkt D er negativ 8. Så hvis vi har en skalar faktor på 1/2, hva blir punkt D tilsvare da vil være negativ 4 i x-retning. Og i y-retning, D er på negativ 9, så dette blir på negativ 4.5. Halvparten av det. Så det blir her. Det er der punkt D vil være, eller bildet av punkt D etter skalering. Nå la oss tenke på punkt E. E er 2 mer enn origo i x-retning. Så det vil bare være 1 mer etter at vi har skalert det. Og det er 7 mer i y-retning. Så det vil være ved 3 og 1/2. 7 ganger 1/2 er 3 og 1/2. Så vi setter det her borte. Og til slutt, F, x-koordinatet er 6 mer enn origo. Y-koordinatet er 6 mindre. Så bildet etter skaleringen blir 3 mer i x-retning og 3 mindre i y-retning. Så det blir her borte. Så vi har plottet figuren av punktene. Så hvis vi kobler disse punktene, bør du ha fått en nedskalert DEF, og senter av dilatasjonen vil være origo. Så la oss skrive disse koordinatene. Punkt D-- og punkt D, husk, var negativ 8, negativ 9. Det blir avbildet, ta 1/2 av hver av de. Så negativ 4 og negativ 4.5. Punkt E tilsvarer, vell, E var på 2, 7. Så det blir 1, 3.5. Og til slutt, punkt F var på 6, negativ 6, så det blir 3 negativ 3. . Så det viktige å legge merke til er senter av dilatasjonen var i origo. Så i hver retning, i x-retning eller i y-retning, halverte vi bare distansen fra origo, fordi skalar faktoren var 1/2. Vi fikk korrekt.