If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:1:13

Videotranskripsjon

Så vi har en annen situasjon hvor vi ønsker å se om disse to figurene sammenfaller. Og måten vi kommer til å teste det på er ved å prøve å forvandle denne figuren ved å oversette det, rotere det, og speile det. Så det første som kan, la meg oversette det. Så hvis disse tingene er sammenfallende, ser det ut som punktet E og det punktet jeg berøre akkurat nå De svarer til hverandre Nå la meg prøve å rotere litt Oops, jeg ønsker ikke å rotere der Jeg ønsker å rotere rundt punktet E, siden jeg har de på oppå hverandre Slik. Og det ser ut som, nå hvis jeg reflektere det Det ser ut som hvis jeg nå reflekterer over den linjen Jeg skal være, oh, nei, jeg er ikke der! Dette er vanskelig! Når jeg reflekterer det, punkt E, punkt P, punkt N syntes å være på nøyaktig samme sted Men punkt C samsvarer ikke med det punktet rett der borte Så disse to polygoner er ikke sammenfallende! Det er derofr det er viktig å gjøre dette Å sørge for at de rotasjonene fungerer Så disse to er IKKE kongruente Jeg er ikke i stand til å få dem til å nøyaktig overlapper hverandre Bare oversettelser, rotasjoner, og refleksjoner Så er disse polygoner kongruente? NEI ~!