If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:2:13

Videotranskripsjon

. Grafen under inneholder triangelet ABC og punktet P. Tegn figuren av triangelet ABC under dilatasjon av senter P og en skalar faktor på 2. Så, vi vil skalere dette sånn at hvert punkt blir dobbel så langt unna P. Så for eksempel, B er her borte har samme y-koordinat som P, men x-koordinatet er tre mer. Så vi vil være dobbelt så langt. Så hvis dette fører til punkt B, ønsker vi bare å gå dobbelt så langt. Så vi er på 3 borte, vi ønsker å gå 6 bort. Så punkt P's x-koordinat er på 3, nå er vi på 9. Akkurat som punkt C er 3 under P. Vell, vi vil gå dobbelt så langt, vi går 3 til. Og punkt A er 4 over P. Vell vi ønsker å gå 4 til. Vi vil gå dobbelt så langt, en, to, tre, fore. Og vi kommer hit. Så spør de, hva er lengden på side AB og figuren? AB her borte, la oss se, vi kan kanskje ha brukt strekningformelen. La oss se, det er basen her borte. Endringen i x mellom disse to er 3 og forandringen i y er 4, så dette blir en 3,4,5 rett triangel. 3 i annen pluss 4 i annen er lik 5 i annen. Så ABer 5 enheter lang. Bare ved bruk av pytagoras teorem for å finne ut det. Og figuren, vell den er bør være dobbelt så lang. Og la oss se om det faktisk er tilfellet. Så dette er basen her som har lengden 6. Denne har en høyde, eller den endres i y, kan man si. Fordi jeg egentlig bare forsøker å finne lengden, som er hypotenus av dette rette triangelet. Jeg har ikke tegneverktøyet mitt, jeg beklager. Men høyden her er 8. Så 8 i annen er 64, pluss 6 i annen er 36, det er 100, som er i annen. Så merk, vår skala faktor på 2, den korresponderende side ble dobbelt så lang. Hvert av disse punktene ble dobbelt så langt unna fra vårt senter.