If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:2:11

Videotranskripsjon

Disse to firkantene, EFGH og ABCD, disse er like. Dersom gjennom en kombinasjon av transformasjoner, rotasjoner, refleksjoner, og strekkinger, kan jeg få dem til å sitte på oppå av hverandre. Og likheter tillater oss å bruke strekkinger, som i hovedsak betyr å skalere opp en av figurene opp eller ned. Hvis vi snakker om kongruens det ville ikke være å skalere tallene opp eller ned. Det vil bare være å oversette, rotere, og reflektere. Men la oss se om vi kan gjøre det. Så la oss først transformere den. La oss først transformere denne figuren. Så la oss sette det punktet på toppen av det punktet. Og nå la oss rotere det. Jeg kommer til å rotere den rundt punkt E rett over her. Så jeg får den rett der borte. Så fikk jeg to av sidene til å matche. Men nå la meg strekke det ned. La meg skalere det ned. Så dette er-- la meg sette den på hva det jeg ikke ønsker å forandre-- og deretter la meg se om jeg kan skalere dette ned. Og det klarte jeg. Så gjennom bare transformasjon, rotasjoner-- Jeg hadde ikke engang bruk for refleksjoner-- oversettelser, rotasjoner, og strekkinger, jeg klarte å få disse til å sitte på toppen av hverandre. Så disse to tallene er like. Så ja, rektanglene er like. La oss gjøre en til av disse. Så disse to trianglene-- og jeg tar det bare på øyemål, denne ser litt høyere enn denne rett over her. De føles ikke like, men la meg i det minste prøve. Så la meg oversette, kanskje få dette punktet C korresponderer kanskje til punkt F, selv om det allerede ser ganske klart ut at det ikke vil det. Men nå la meg strekke det. Så jeg vil holde det punktet der det er. Og la meg prøve å skalere dette opp. Og da ser vi ganske klart at vi fikk segment CB til å sitte oppå, etter å ha skalert det opp, sitter på toppen av segment FE. Men da stemmer ikke alt det andre. Punkt D er et helt annet sted enn der punkt A er når jeg prøver å skalere ting opp litt. Så disse to trekantene er klart, tydelig ikke like.