Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:6:48

Introduksjon av rutenett av polyeder

Video transkripsjon

I denne videoen skal vi se på polyeder. Det er et merkelig ord. Et polyeder er en tredimensjonal figur, . den har flate overflater og like kanter. En terning er for eksempel en polyeder. Alle overflatene er flate, og alle kantene er like. Dette er altså et polyeder. Polyedre er flertall av polyeder. Polyeder er en av de. En rektangulær pyramide er et polyeder. La oss tegne en slik. . La oss holde styr på fargene. Den blir lilla. Her er 1 flat overflate. Så skal det tegnes 4 trekantede, flate overflater. Her er en rektangulær pyramide. Det ligner en pyramide. Hvorfor er den rektangulær? Det er den, fordi grunnflaten er et rektangel. Det var et par eksempler på polyedre. I denne videoen skal vi se på utfoldete polyedre. . . Her er en terning. La oss se på utfoldete polyedre. Hva betyr det? Vi kan se på det som en polyeder, som vi folder ut, så den blir flat. Vi kunne eksempelvis ha en pappkasse, hvor vi folder ut sidene, så de la helt flatt. . Hvordan kan vi gjøre det? Hver polyeder kan vi folde ut på fler forskjellige måter. Vi kan folde det slik. La oss se på et eksempel. En terning er enkelt. Vi markerer den med farger. Bunnen av terningen er grønn. Slik. Det er bunnen. . Baksiden er oransje. Slik. Vi har nærmest foldet den ut. . Slik ser den ut, når den ligger flatt. La oss farge den andre baksiden gul. Det er den her. Vi lar de henge sammen på disse sidene. Slik. Vi folder ut den bak. Slik ser den ut. . Denne kanten er denne kanten. Nå skal vi se på toppen. Det er her. La oss farge denne lyserød. Toppen av terningen er lyserød. Den skal sitte fast på en av disse sidene. Den kan sitte fast her eller her. La oss feste den over her. Den sitter fast på den gule siden og skal foldes ut. . Vi foldet ut den gule delen bak, så vi gjør det samme her. . Det er her. Vi folder nå den forreste langs denne kanten. Den ender her. Vi mangler nå den siste siden av terningen. Denne siden her. Vi kan gjøre fler ting. Vi kan folde den langs denne kanten. Så tegner vi overflaten her. Vi kan også folde den langs denne katen, den deler med den gule. . Vi kan folde den ut slik. Så er den forbundet til den gule flaten her. Det er altså riktig så mange måter å folde ut figur ut på. Når vi folder sidene opp, får vi dette her polyeder. Her er det en terning. La oss se på et eksempel til. La oss se på en rektangulær pyramide. I denne var alle overflatene firkanter. I denne er det en god ide å starte med grunnflaten. Vi kan starte med grunnflaten og folder resten av sidene ut. Vi tar denne siden her folder den ut. Slik. Vi tar denne siden her og folder den ut. Så ser det ut slik. Den er samme størrelsen som den oransje siden, men siden vi selv tegner den, er den ikke perfekt. . Vi tar den forreste siden her . og folder den langs kanten. Slik. Til slutt kan vi ta denne siden og folde den langs denne kanten. Slik. Det her er ikke den eneste måten å folde den ut på. Vi kan gjøre det på andre måter. Vi kan for eksempel folde den grønne siden ut her i stedet for her. . La oss gjøre det litt annerledes. Vi kan se kanten her, så vi folder denne. Vi farger denne. Det her er kanten langs den blå trekanten. Denne kanten. Vi folder den grønne trekanten ut, og så ser det slik ut. Vi folder den grønne ut her. . Nå vet vi, at det er mange måter å folde polyedre ut på. Det svarer litt til å ha en figur av papp og så folde den ut.