Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:4:19

Surface area using a net: rectangular prism

Video transkripsjon

. Teddy vet, at en figur har et overflateareal på 40 kvadratcentimeter. Figuren nedenfor har kanter på 5 og 2 centimeter. Kan figuren nedenfor passe til figuren? La oss se litt nærmere på den her. Vi får vite, at en av kantene er 5 centimeter. Det her er en av kantene. Vi vet, at det er fler sider på 5 centimeter. Det er alle sidene med 2 streker på. Den her er 5 centimeter, og det er den her, den her. Den her og den her også. 5 centimeter og 5 centimeter. Det er også noen sider på 2 centimeter. Den her er 2 centimeter. Alle sidene, som har 1 liten stek, er 2 centimeter. Resten av sidene er altså 2 centimeter. Vi blir ikke bedt om det, men det et veldig gøy å kikke nærmere på figuren her å forestille oss den figuren, som den forestilles utbrettet. Det ser ut som, det er et rektangulært prisme. La oss tegne den. Vi folder her. Vi skal forestille oss, at vi folder den. Det her er bunnen. Vi folder den her inn og denne opp. Det her blir toppen. Her Denne polyederet, som slike figurer kalles, ser noenlunde ut som dette. Vi har en bunn med en lengde på 5centimeter. Det her er bunnen. . Her er bunnen. . Det er dette stykket. Vi kan tegne små streker. Det her er 5 centimeter. Det er dette også. Vi folder denne siden opp her. . Den kanten her er 2 centimeter. Det er denne siden. Vi folder denne siden over her. Det tilsvarer det her. Vi folder denne siden inn. . . Det her blir den neste siden, som vender litt mot oss. Det tilsvarer denne her. . . Så folder vi denne siden inn. Det tilsvarer denne her. Her har vi toppen. . Toppen er her, og det er selvfølgelig toppen av den rektangulære prismen. Det her er figuren. Her er den 5 centimeter. Den er 2 centimeter bred og 2 centimeter høy. La oss gå tilbake til det opprinnelige spørsmålet. Er overklattearealet av denne figuren 40 kvadratcentimeter? Det er heldig, at figuren ligger helt flatt utbrettet her. Vi skal nå finne arealet av alle de her små stykkene og legger de sammen. Så får det samlede overflatearealet. Hva er arealet? Det er 5 centimeter ganger 2 centimeter. Det er 10 kvadratcentimeter. Det samme med den her. 5 ganger 2. . Det er alstå 10 kvadratcentimeter. . 5 centimeter lang og 2 centimeter bred. 10 kvadratcentimeter. De her 2 små er 2 centimeter ganger 2 centimeter. De er altså 4 kvadratcentimeter hver. Hva er det samlede overflatearealet? 10 pluss 10 pluss 10 pluss 10 er 40. 4 pluss 4 er 8, så det er 48 kvadratcentimeter.