Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:2:28

Video transkripsjon

Et parallellogram er noe med to sett av parallelle linjer, og her hvor det ikke står noe, må vi velge det riktige svaret fra menyen. La oss se hvilke alternativer vi har. Ett svar er firkantet. Et parallellogram er i hvert fall en firkant. En firkant er en figur med fire sider, og et parallellogram er bare en figur med fire sider. Et parallellogram er ikke alltid en rombe, som er det andre svaralternativet. En rombe er et parallellogram, hvor lengden av sidene er den samme. . En rombe er altså et parallellogram med to sett med parallelle sider og i tillegg er alle sidene like lange. Et kvadrat er en spesialversjon av en rombe, der alle vinklene er 90 grader. I denne setningen kan vi si, at et parallellogram er en firkant. La oss sjekke svaret vårt. Det er alltid en god idé å bruke tipsene som er tilgjengelige. Tipsene her sier det samme som vi nettopp snakket om, men det vil være hint som kan hjelpe deg med alle oppgaver. La oss gjøre noen flere. Suzanne er på en ekspedisjon for å redde universet. Det høres ut til å være en svært fornuftig ekspedisjon å gå på. I hennes siste utfordringen skal hun spille et spill, kalt "finne rombene." En veiviser forteller henne at hun har et kvadrat, en firkant og et parallellogram, og hun må da finne ut hvilke av dem, som også romber. Hvilke figurer bør hun velge for å redde universet? Et kvadrat er en spesialversjon av en rombe. I en rombe er det motsatte sider parallelt med hverandre. Den har to sett med parallelle sider. I et kvadrat er det også to sett med parallelle sider, og i en firkant, alle vinkler er også 90 grader. . En firkantet må derfor også være en rombe. Alle romber har fire sider, og derfor må alle romber være firkanter. Alle firkanter er ikke romber. Man kan ha en firkant som ingen av sidene er parallelle. . Dette svaret er altså ikke riktig. Siste svarmulighet er et parallellogram. Alle romber er parallellogrammer. Alle romber har to sett med parallelle sider, altså to sett av parallelle linjer, som utgjør sidene deres. Alle parallellogrammer er ikke romber. Hvis vi har en firkantet, kan vi si, at det alltid vil være en rombe. En firkantet vil ikke alltid være en rombe, og det vil ikke være et parallellogram. Vi svarte riktig.