Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:5:07

Video transkripsjon

Hvilke av de følgende navnene kan brukes til å beskrive den geometriske figuren? Det første ordet er firkant. En firkant er en lukket figur med 4 sider. Det her er helt sikkert en lukket figur med 4 sider. Det er altså helt sikkert en firkant, så det ordnet kan vi godt bruke. Det neste ordet er parallellogram. Et parallellogram er en firkant, som har parvis parallelle sider. Sidene er parallelle med de motsatte sidene. Den her siden danner en vinkel på 90 grader med den her linjen. Det gjør de her 2 sidene også. De her 2 sidene er altså parallelle. Det samme kan vi si om de 2 andre sidene. Den her linjen danner en vinkel på 90 grader med siden, og det gjør den her også. De danner den samme vinkelen med den her linjen. De er parallelle. Figuren er altså også et parallellogram. Neste ord er trapes. Noen ganger defineres en trapes som enhver firkant, som har minst 1 par parallelle sider. Andre ganger defineres den som en firkant, som kun har 1 par parallelle sider. Definisjonen for en trapes er altså ikke helt fast. Minst 1 par parallelle sider. Den andre definisjonen er presis 1 par parallelle sider. Vi kan ikke svare på spørsmålet, før vi velger en definisjon. Den mest alminnelige definisjonen er de, hvor det kun må være 1 par parallelle sider. Når folk tenker på en trapes, ser den typisk sånn cirka slik ut. Den her siden er parallell med den her siden. De 2 andre linjene er ikke parallelle. Andre ganger skal det være minst 1 par parallelle sider. Da vil parallellogram også være med i definisjonen. Vi bruker den her definisjonen, kun 1 par parallelle sider. Vår figur har 2 par parallelle sider. Det er derfor ikke en trapes. Det er dog viktig å velge en definisjon først. Hvis vi bruker den øverste, ville vår figur vært en trapes. Neste ord er rombe. En rombe er en forkant, hvor de 4 sidene er kongruent. En rombe kan se slik ut. Alle 4 sider er like lange. Vinklene er ikke nødvendigvis like store. I vår figur er sidene parvis like lange. Vi har ikke fått vite noe om, at alle sidene er like lange. Vi kan altså ikke si, at det er en rombe. Vi vet det jo ikke helt sikkert. Hvis alle sidene var like lange, er det en rombe, men det vet vi ikke. Neste ord er rektangel. Det er et parallellogram med 4 rette vinkler. Vår figur er jo et parallellogram, og den har 4 rette vinkler. I et rektangel har de motstående sidene samme lengde, og det er 4 rette vinkler. Figuren er et rektangel. Neste ord er kvadrat. Et kvadrat er en rombe med 4 rette vinkler. Alle sidene er like lange, og det er 4 rette vinkler. Man kan også si, at det er et rektangel, hvor alle sidene er like lange. Vi har allerede funnet ut at, vi ikke vet, om alle sidene er like lange. Vi vet det ikke helt sikkert, så vi kan ikke kalle figuren for et kvadrat. Vår figur er ikke et kvadrat, ikke en rombe og ikke en trapes. Det er en firkant, et parallellogram og det er et rektangel.