Hovedinnhold

Unit: AP Kalkulus øvingsoppgaver

Om dette emnet

Eksempler på spørsmål fra A.P. Calculus AB og BC eksamener (både flervalg og åpne svar).