If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Unit: Addisjon og subtraksjon

Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:
Lær
Ingen videoer eller artikler tilgjengelige i denne leksjonen
Øv
7 spørsmål
Lær
Ingen videoer eller artikler tilgjengelige i denne leksjonen
Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:
Lær
Ingen videoer eller artikler tilgjengelige i denne leksjonen
Lær
Ingen videoer eller artikler tilgjengelige i denne leksjonen
Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:
Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:
Test din forståelse av Addisjon og subtraksjon med disse 13 spørsmålene.

Om dette emnet

Først vil vi lære hvordan addisjon og subtraksjon henger sammen. Deretter skal vi addere og subtrahere tall mindre enn eller lik 20, og løse addisjon- og subtraksjonsoppgaver. Til slutt begynner vi å addere tosifrede tall.