Hvis du ser denne meldingen, betyr det at vi har et problem med å laste en ekstern ressurs på nettsiden vår.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedinnhold

Sammenheng mellom addisjon og subtraksjon

Sal viser sammenhengen mellom 2+3=5, 5-2=3 og 5-3=2.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Jeg har to grønne baller og tre lilla baller. Hvor mange baller har jeg til sammen? Så to grønne baller og tre lilla baller blir 5 baller til sammen. Vi kan telle dem: en, to, tre, fire, fem. Men hva om vi forsøker noe annet? La oss starte med de fem ballene og så tar vi vekk to. La oss subtrahere to av disse ballene. Ta bort en og to, hva sitter vi igjen med? Vi sitter igjen med en, to, tre baller. Vi sitter igjen med tre baller. Du ser kanskje et mønster her? To pluss tre er lik fem, men dersom to starter med fem og tar bort to så sitter du igjen med tre. Se hvordan de er satt sammen. To pluss tre er lik fem og fem minus to er tre. Det er det samme andre veien. Om jeg starter med fem og tar bort tre, hvis jeg subtraherer en, to, tre. Hva sitter jeg igjen med? Jeg sitter igjen med en, to. Jeg sitter igjen med to. Så to pluss tre er fem og tre pluss to er fem. Så vi kan også si at fem minus to er tre eller fem minus tre er to. Se på dette. Det er en viktig tanke å forstå i matte. Hvis du legger sammen to tall og får et annet tall og så tar svaret av dette og subtraherer en av disse så får du det andre tallet.