If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Måle lengde 1

Oppgave

Hvor høyt er det rosa kvadratet?
Du kan måle det med blå kvadrater.
Hvilket bilde viser hvordan du måler det rosa kvadratet?
Velg ett svaralternativ:
Det rosa kvadratet er
  • Svaret bør være
  • et heltall, som 6
  • et presist desimaltall, som 0, comma, 75
  • en forkortet ekte brøk, som 3, slash, 5
  • en forkortet uekte brøk, som 7, slash, 4
  • et blandet tall, som 1, space, 3, slash, 4
blå kvadrater høyt.
Fast?
Fast?