If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Plassverdieksempel: 25

Sal viser 25 som 2 tiere og 5 enere. Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Hva vi vil tenke på i denne videoen er å tenke litt på hva nummere egentlig representerer. La oss si at noen skriver ned nummeret 25. Så hva betyr det egentlig? Vel, femmeren her, det er på enernes plass så det representerer fem enere. Og denne toeren rett over her, den er i tiernes plass, så la meg skrive det ned. Det er tiernes plass, det er enernes plass, så dette representerer to tiere. Hva mener jeg med det? Vel, en annen måte å skrive dette på er denne toeren representerer to 10'ere, så la meg skrive det ned. Dette er lik to 10ere pluss 5 enere. Nå, hva er to 10ere? Se for deg at 10 er en blokk av 10 ting, så du kan se for deg at dette var 10 rett over her. La meg kopiere og lime inn, så kopier. Så dette skal være det samme, dette skal være lik, du har to 10ere, så en 10 og to 10ere, så du har dine to 10ere. Så dette er dine to 10ere rett over her, det representerer 20 pluss dine fem enere. Pluss dine 5 enere. Vel, hvis dette er en ener rett over her, og jeg representerer det bare som en slags vertikal bar, fem enere ser ut som, du skal ha en, to, jeg tror du ser hvor dette går, tre, fire, og fem. Dette er alle de forskjellige måtene å representere den samme summen. 25 er to 10ere og fem enere. Disse to er på 10ernes plass, femmeren er på enernes plass. Så to 10ere pluss fem enere, så du kan se det som to grupper av 10 pluss fem enere rett over her. Og hva skal dette være det samme som? To grupper av 10, det er det samme som 20 og dette over her er lik fem. Så igjen, alle måtene å representere 25. Du kan se disse to 10ernes pluss fem enere eller du kan se på det som 20, la meg skrive dette ned, 25 kan du se på som, disse to, er to 10ere som representerer 20 pluss fem enere.