Hovedinnhold

2. klasse

På leting etter oppdrag? Trykk her for å starte eller fortsette å jobbe med oppdraget 2. klasse.
Start fra det grunnleggende
Starte med Hundrere for å lære det grunnleggende
Sett i gang

Kom i gang
Hundrere

Lære å se tresifrede tall som hundrere, tiere og enere
Begynn å lære