Hovedinnhold

Unit: Addisjon og subtraksjon under 100

Lær
Ingen videoer eller artikler tilgjengelige i denne leksjonen
Øv
Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:
Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:
Lær
Ingen videoer eller artikler tilgjengelige i denne leksjonen
Lær
Ingen videoer eller artikler tilgjengelige i denne leksjonen
Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:
Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:
Lær
Ingen videoer eller artikler tilgjengelige i denne leksjonen
Lær
Ingen videoer eller artikler tilgjengelige i denne leksjonen
Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:
Test din forståelse av Addisjon og subtraksjon under 100 med disse 20 spørsmålene.

Om dette emnet

Lære å addere og subtrahere to-sifrede tall under 100.