If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Forståelse av plassverdier ved addering av enere

Sal adderer 37 + 2 ved å tenke på plassverdi.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Dette er en måte å forklare tallet 37 på. Tallet 37 har en 3er på tierplassen. Dette er det samme som tre tiere. Dette er en tier, dette er en tier og dette er en tier. 3 tiere eller 30. Hver av disse tierne er altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tallet 7 står på enerplassen og er lik 7 enere. Og det ser du her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 37 er lik 3 tiere pluss 7 enere. Hva skjer hvis jeg nå legger noe til 37? Hva blir 37 pluss 2? Hvor mange tiere og hvor mange enere? La oss se på dette. Vi skal nå legge til 2, så vi legger til 2 enere. Vi skal legge til 1 og 2. Vi har fortsatt 3 tiere, men nå har vi et annet antall enere. Nå har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vi har 9 enere. Så 7 enere pluss 2 enere er lik 9 enere. La oss skrive det. En annen måte er 37 pluss 2 er lik 3 tiere. Vi skriver dette som 30 og legger til de 9 enerne. Altså 39. Og dette er akkurat det vi har her. Vi har 30, altså 3 tiere, og de 9 enerne. Dette blir 39 kvadrater.