If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Forståelse av plassverdi ved addisjon av tiere

Sal adderer 23 + 30 ved å tenke på plassverdi.

Ønsker du å delta i samtalen?

Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Tallet 23 har 2 på tierplassen. Dette 2 tallet representerer 2 tiere. Vi har to grupper med tierbokser. Dette er en tier Og dette er en tier 2-tallet er derfor 2 tiere. 1 tier og 2 tiere. 3-tallet er på enerplassen. Den representerer 3 enere. 1, 2, 3 bokser. Hvis du setter sammen de 3 enerne med de 2 tierne får du 23. La oss skrive det ned. 23 er lik 2 tierer Pluss 3 enere Hva skjer hvis jeg nå legger 20 til 23? La oss gjøre noe mere interessant La oss heller legge 23 til 30. Hva blir det? Vi begynner med 23 og legger til 30. 30 har 3 tiere og 0 enere. Vi legger til de 3 tierne. Det blir 1, 2, 3 tiere. Jeg har lagt til 3 tiere. Så hvor mange tiere har jeg nå? Nå har jeg 1, 2, 3, 4, 5 tiere. 2 tiere plus 3 tiere er like 5 tiere. Nå har jeg 5 tiere. Hvor mange enere er det? Fortsatt de 3 enerne. 3 enere pluss 0 enere er lik 3 enere. Så hva blir 23 pluss 30? 23 pluss 30 er lik 5 tiere og 3 enere. 23 pluss 30 er lik 53. Vi har 2 tiere plus 3 tiere som blir 5 tiere. 3 enere pluss 0 enere er lik 3 enere.