If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Addisjon og subtraksjon under 100 i tekstoppgaver 3

Oppgave

Bonden har et problem med for mange mus på loven. Han kjøpte 36 katter for å fange musene. Hver katt spiser 1 mus, men det er fremdeles 22 mus igjen på loven.
Hvor mange mus var det på loven til å begynne med?
  • Svaret bør være
  • et heltall, som 6
  • et presist desimaltall, som 0,75
  • en forkortet ekte brøk, som 3/5
  • en forkortet uekte brøk, som 7/4
  • et blandet tall, som 1 3/4
mus