Hvis du ser denne meldingen, betyr det at vi har et problem med å laste en ekstern ressurs på nettsiden vår.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedinnhold

Sammenligne lengder

Mål og finn forskjellen mellom lengder

Sammenliging av lengder ved måling

Vi kan sammenligne lengder ved å måle hver lengde og sammenligne målene.

Først, la oss måle.

Bruke linjalen til å måle lengden på hver side av trekanten.
Hva er lengden på Side A?
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
enheter

Hva er lengden på Side B?
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
enheter

Hva er lengden på Side C?
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
enheter

Nå, la oss sammenligne.

Side A er
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
 • en forkortet ekte brøk, som 3/5
 • en forkortet uekte brøk, som 7/4
 • et blandet tall, som 1 3/4
 • et presist desimaltall, som 0,75
 • et multiplum av pi, som 12 pi eller 2/3 pi
enheter kortere enn Side C.

Side B er
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
 • en forkortet ekte brøk, som 3/5
 • en forkortet uekte brøk, som 7/4
 • et blandet tall, som 1 3/4
 • et presist desimaltall, som 0,75
 • et multiplum av pi, som 12 pi eller 2/3 pi
enheter lenger enn Side A.

Hva er lengden på Side B og Side C tilsammen?
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
 • en forkortet ekte brøk, som 3/5
 • en forkortet uekte brøk, som 7/4
 • et blandet tall, som 1 3/4
 • et presist desimaltall, som 0,75
 • et multiplum av pi, som 12 pi eller 2/3 pi
enheter

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.