If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Måle lengder med forskjellige enheter

Bruk forskjellige enheter for å måle det samme objektet.

Måle lengder med forskjellige enheter

La oss måle et gjerde med ekorn!
Gjerdet er 10 ekorn langt.
La oss nå måle det samme gjerdet med ponnier.
Gjerdet er 5 ponnier langt.
Hvorfor trengst det færre ponnier å måle lengden av gjerdet?
Velg ett svaralternativ:

Øvingsoppgave 1

Dette er et rektangel.
La oss måle den start color #11accd, start text, b, l, a, with, \r, on top, space, l, i, n, j, e, n, end text, end color #11accd under ved hjelp av rektangler og en centimeterlinjal:
Linja er
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
 • et presist desimaltall, som 0, comma, 75
 • en forkortet ekte brøk, som 3, slash, 5
 • en forkortet uekte brøk, som 7, slash, 4
 • et blandet tall, som 1, space, 3, slash, 4
rektangler lang.

Linja er
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
 • et presist desimaltall, som 0, comma, 75
 • en forkortet ekte brøk, som 3, slash, 5
 • en forkortet uekte brøk, som 7, slash, 4
 • et blandet tall, som 1, space, 3, slash, 4
centimeter lang.

Bredden av hvert rektangel er _____ enn en centimeter.
Velg ett svaralternativ:

Det krever _____ rektangler enn centimeter for å måle linjen.
Velg ett svaralternativ:

Øvingsoppgave 2

Mål den start color #1fab54, start text, g, r, ø, n, n, e, space, l, i, n, j, e, n, end text, end color #1fab54 ved å bruke centimeterlinjalen.
Linja er
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
 • en forkortet ekte brøk, som 3, slash, 5
 • en forkortet uekte brøk, som 7, slash, 4
 • et blandet tall, som 1, space, 3, slash, 4
 • et presist desimaltall, som 0, comma, 75
 • et multiplum av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
centimeter lang.

Mål nå den start color #1fab54, start text, g, r, ø, n, n, e, space, l, i, n, j, e, n, end text, end color #1fab54 ved å bruke tommerlinjalen.
Linja er
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
 • en forkortet ekte brøk, som 3, slash, 5
 • en forkortet uekte brøk, som 7, slash, 4
 • et blandet tall, som 1, space, 3, slash, 4
 • et presist desimaltall, som 0, comma, 75
 • et multiplum av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
tommer lang.

Det krever _____ centimeter enn tommer for å måle linjen.
Velg ett svaralternativ:

Så en centimeter er _____ enn en tomme.
Velg ett svaralternativ:

Utfordringssprøsmål

Raj måler høyden på en pult med blyanten sin. Han finner ut at pulten er 8 blyanter høy. Lynn måler den samme pulten med hennes penn. Pulten er 9 penner høy.
Hvilken er lengst?
Velg ett svaralternativ:

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.