Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:2:13
0 energipoeng
Studying for a test? Prepare with these 2 lessons on Module 5: Examples of functions from geometry.
See 2 lessons
Video transcript
. Frank vil fylle en kuleformet vannballong opp med så mye vann som mulig. Ballongen kan bli opp til 3 tommer i radius. Hvis volumet av en kule er lik 4/3 på ganger radiusen i tredje, hvor mye vann kan ballongen da inneholde? Hvis vi setter inn en radius i tommer i funksjonen, gir den oss volumet i kubikktommer. . Volumet som en funksjon av radius er lik 4/3 på ganger radius i tredje. Vannballongen kan bli opp til 3 tommer i radius. Hvis radius er 3 tommer, hva er volumet av ballongen da? Vi setter inn 3 tommer i funksjonen. På radius' plass setter vi nå 3. . . . La oss få en god farge her. Volumet, som vi kaller v for volumet, er lik 4/3 på ganger radius i tredje, som vi skifter ut med 3 i tredje. . Slik virker funksjonen. Vi skifter ut radius i funksjonen med kulens radius for å finne volumet. V av 3 er lik 4/3 på ganger 3 i tredje. 3 i tredje er 27. 27 dividert med 3 er 9. 9 ganger 3 er 26 pi. Det er altså 36 pi. Ettersom radiusen var i tommer, er det her kubikktommer. Det bruker vi ikke i Norge. 36 pi kubikktommer er det plass til i vannballongen.