Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:3:25
0 energipoeng
Studying for a test? Prepare with these 4 lessons on Module 4: Linear equations.
See 4 lessons

Worked example: intercepts from an equation

Video transcript
Vi blir bedt om å finne x- og y-avskjæringene for grafen for denne ligningen: 2y pluss 1/3x er lik 12. Og bare for å friske litt på hukommelsen, så er x-avskjæringen punktet på grafen som avskjærer x-aksen. Så vi er ikke over eller under x-aksen, så y-verdien vår må være lik 0. Og med nøyaktig samme logikk, så skjærer y-avskjæringen bare når vi ikke er til høyre eller venstre for y-aksen, så det er når x er lik 0. Så la oss sette hver av disse verdiene til 0, og så løse hva den andre må være på det punktet. Så for x-avskjæringen, når y er lik 0, la oss løse den. Så vi får 2 ganger 0, pluss 1/3x er lik 12. Jeg kan bare sette y er lik 0 rett der sånn, ikke sant? Jeg setter 0 for y. Vel, alt ganget med 0 er bare 0, så du sitter bare igjen med 1/3x er lik 12. For å løse x, så kan du tenke på det som å enten å dele begge sidene på 1/3, eller at vi kan multiplisere begge sidene på resiproken av 1/3. Og resiproken for 1/3 er 3, eller du kan til og med tenke på det som 3 over 1. Så ganger 3 over 1. Og dermed så sitter vi igjen med 3 ganger 1/3, det bare kanselleres ut, så du sitter igjen med x er lik 12 ganger 3, eller x er lik 36. Så når y er lik 0, så er x 36. Så punktet 36, 0 er på grafen for denne ligningen. Og dette er også x-avskjæringen. La oss gjøre det samme med y-avskjæringen. Så la oss sette x er lik 0. Du får 2y pluss 1/3 ganger 0 er lik 12. Igjen, alt ganget med 0 er 0. Så det er 0, og du sitter bare igjen med 2y er lik 12. Del begge sidene på 2 for å løse y, og du sitter igjen med y er lik 12 over 2, som er 6. Så y-avskjæringen er når x er lik 0 og y er lik 6. Så la oss plotte inn disse to punktene. Jeg vil bare gjøre en liten håndtegnet graf, og gjøre det tydelig hva x- og y-avskjæringene er. Så la meg tegne-- det er den vertikale aksen min, og det er den horisontale aksen min. Og vi har punktet 36,0. Så dette er startpunktet her sånn, det er x-aksen, og det er y-aksen. Punktet 36,0 kan være helt her borte. Så det er punktet 36,0. Og hvis det er 36, så er punktet 0,6 kanskje rett rundt der. Så det er punktet 0,6. Og linjen vil se ut som noe som dette. Linjen vil se ut noe sånt som det. Jeg prøver mitt beste for å tegne en rett linje. Og legg merke til hvor linjen er krysset, eller avskjærer y-aksen, det er y-avskjæringen, x er 0, fordi vi ikke er til høyre eller venstre for den. Når linjen avskjærer x-asken, så er y 0, fordi vi ikke er over eller under den.