If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:2:13

Lineære & ikke-lineære funksjoner: manglende verdi

Videotranskripsjon

. Finn den manglende verdien i den her tabellen, som representerer en lineær likning. La oss se på tabellen her. Når x er lik 1, er y lik 3/2. Når x er lik 2, er y lik 3. La oss se, hva som skjer der. Hva skjer med y, når x ble økt med 1? Det ser ut som, at y steg med 3 halve, som er det samme som 1 og 1/2. For å gå fra 1 og 1/2 til 3 skal man legge 1 og 1/2 til. . Vi kan også si, at 3 er det samme som 6/2, og 6/2 minus 3/2 er 3/2. Okay. Når vi går fra 2 til 3, økes x igjen med 1. Hva skjer med y? Vi går fra 2, som er det samme som 6/2, til 9/2. Igjen økes y altså med 3/2. Vi vet, at det her er en lineær likning eller en likning funksjo, og derfor skal y alltid endres med det samme, når x endres med 1, altså 3/2. Hvis vi endrer x med 2, skal y endres med 2 ganger 3/2. Hva skjer det her i tabellen? . x økes helt klart. Vi går fra 3 til 8, og x økes derfor med 5. Når vi øker x med 5, skal y økes med 5 ganger 3/2 eller 15 over 2. Det er det, vi øker y med. Hvis vi starter ved 9/2, og skal øke med 15/2, ender vi ved 9/2 pluss 15/2. . Vi øker nemlig y med 3/2, hver gang x økes med 1. Den her gangen økte vi x med 5, så derfor øker vi y med 15/2. Det er det samme som 3/2 ganger 5. Det her er lik 9 pluss 15, som er 24 over 12. Det er lik 12. I boksen i tabellen kan vi altså skrive 12.