If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Unit: Tall og operasjoner

Lær
Ingen videoer eller artikler tilgjengelige i denne leksjonen
Øv
7 spørsmål
7 spørsmål
Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:
Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:
Lær
Ingen videoer eller artikler tilgjengelige i denne leksjonen
Test din forståelse av Tall og operasjoner med disse 10 spørsmålene.

Om dette emnet

Matematikk handler om tall (som 89 og 3,14) og regneoperasjoner (for eksempel addisjon og multiplikasjon). I disse sekvensene vil vi lære om en noen nye typer tall og noen nye typer regneoperasjoner.