Hovedinnhold

Tall og operasjoner

Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:
Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:
Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:
Test your understanding of Tall og operasjoner with these 24 questions.

Om denne enheten

Matematikk handler om tall (som 89 og 3,14) og regneoperasjoner (for eksempel addisjon og multiplikasjon). I disse sekvensene vil vi lære om en noen nye typer tall og noen nye typer regneoperasjoner.