Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:3:41
0 energipoeng
Studying for a test? Prepare with these 5 lessons on Løse likninger med en ukjent.
See 5 lessons

Øve på likninger med linjestykkeaddisjon

Video transcript
Vi har det her linjestykke JL. Vi har punktet K, som er på linjestykket. Vi får vite, at JK er lik 7x pluss 9. Den her lengden er altså lik 7x pluss 8. Vi får også vite, at JL er lik 114. JL er hele lengden av det her linjestykket. Den er 114. Vi får til slutt vite, at KL er lik 9x pluss9. Det her er altså lik 9x pluss 9. Vi skal finne KL. For å finne KL blir vi nødt til å finne ut hva x er. heldigvis har vi fått nok informasjon til å finne det ut. Vi vet, at hele det her linjestykket er 114 langt. Vi har ingen enhet. Det er bare 114 langt. Vi vet også, at det her linjestykket JK og det her linjestykket KL også vil være lik lengden av hele linjen. Det kan vi bruke. Vi kan altså si, at lengden av linjestykke JK pluss lengden av linjestykke KL vil være lik 114. . Det er 114. Vi vet også, at lengden av JK er 7x pluss 9. 7x pluss 9. Vi vet, at lengden av linjestykket KL er 9x pluss 9. Pluss 9x pluss 9. Det vil være lik 114. Nå skal vi bruke noen av ferdighetene våre innenfor algebra. Vi kan starte med å legge de leddene sammen, vi kan. Vi har 2 ledd med x i. Vi har altså 7x og ytterligere 9x. Det betyr, at vi har 16 totalt. Vi har utover det 9 her, og legger ytterligere 9 til her. Det gir 18 totalt. Det er lik 114. Vi kan trekke 18 fra på begge sider. La oss gjøre det. På venstre side har vi 16x, og på høyre side har vi 114 minus 18. Hvis vi trakk 14 fra, ville vi ende på 100. Vi skal trekke ytterligere 4 fra, så får vi 96. Nå kan vi dividere begge sider med 16. Vi dividerer begge sider meg 16. Godt nok. 96 dividert med 16. Det gir 6. 6 ganger 10 er 60, 0g 6 ganger 6 er 36. 60 pluss 36 er 96. Vi får altså, at x er lik 6. Vi er ikke ferdige enda. Vi skulle ikke finne x, men lengden av KL. KL er 9x pluss 9. KL er altså 9x pluss 9. Det får vi vite rett her. Vi vet, at x er lik 9. Vi har altså 9 ganger 6 pluss 9. Hva er det? 9 ganger 6 er 54. 54 pluss 9 er 63. KL er altså lik 63.