5. klasse

Kom i gang

Fellesnevner og desimaler
Lære om fellesnevnere i brøk og deres desimalform som 1 /2 = 0.5, 3/4 = 0.75, og 2/5 = 0.4.
Begynn å lære