5. klasse

Vil du ha en personlig 5. klasse erfaring?
Oppdrag som anbefaler hva du går videre på, de hjelper deg til å forstå hva du har lært ved å blande emner og lagre fremgangen din.
Registrér deg

Kom i gang

Fellesnevner og desimaler
Lære om fellesnevnere i brøk og deres desimalform som 1 /2 = 0.5, 3/4 = 0.75, og 2/5 = 0.4.
Begynn å lære