Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:2:31
0 energipoeng
Studying for a test? Prepare with these 8 lessons on Module 4: Multiplication and division of fractions and decimal fractions.
See 8 lessons

Blandet tall på en tallinje

Video transcript
I de tidligere videoene har vi sett på disse 3 stykkene såpe, som vi skar midt over. Hvis vi er 2 personer, gir det 3 halve til hver. Vi skal se nærmere på, hva 3 halve er. 3 halve er faktisk det samme som 3 dividert med 2. Det kan vi skrive som 3 ganger 1/2 eller 3 halve. Det er 3 dividert med 2. Vi skal dog forstå dette tallet. La oss derfor se på, hvordan vi kan tegne det på en tallinje. Vi tegner tallinjen her. Her er 0. Linjen skal helst være lik, men det kan være vanskelig å tegne. Det her er 1. I dette eksempelet er det 1 stykke såpe. Det her er 1/2 stykke. Her er 1 og 1/2 stykke, og her er 2 stykker. Vi har 2 halve. 3 halve er 3 ganger 1/2. Vi har allerede delt opp vår tallinje i halve, så vi skal finne 3 av disse halve. Her er 1/2. Her er 2 halve. Vi er nå på 1, for 2 halve er det samme som 1 hel. Her er vår tredje halve. Her er 3 halve. Det er akkurat det samme som 1 og 1/2. Vi har allerede sett, at 3 halve er det samme som 3 dividert med 2. Vi kan regne ut 3 dividert med 2. Vi deler først 3 opp i 2 bunker med 1 i hver, og så kan vi legge 1/2 til i hver bunke. 3 halve er det samme som 1 og 1/2. Vi har 1 og 1/2 stykker såpe hver. Slik tegner vi det på en tallinje. 3 halve er midt mellom 1 og 2.