If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Introduksjon til addisjon

Lær hva det vil si å legge sammen. Eksemplene vi bruker er 1+1 og 2+3. Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Vi skal nå se på hva det vil si å legge sammen Vi starter med 1 + 1 Hva er dette det samme som? Vi kan tenke på denne måten her om vi har en ting og jeg skal finne en lilla sirkel så jeg har en sirkel som jeg legger her så den ene tingen er en lilla sirkel og jeg legger til enda en ting siden det er blått skal jeg også lage den andre sirkelen blå jeg plasserer den her så en pluss en en pluss enhvor mange sirkler har vi til sammen? jeg har nå to sirkler jeg har nå to sirkler. En pluss en er lik to Du sier OK, dette stemmer jo bra Men nå skal vi gjøre det med større tall Nå vil vi vite hva som er det samme som og nå setter jeg et spørsmålstegn her så hva er det samme som hva er det som er lik? 2 + 3 Noe er lik 2 + 3 Hva vil dette noe bli? Nå er det lurt om du setter videoen på pause og tenker litt på egenhånd Vi kan se det slik at vi har to ting og legger til tre ting Hvor mange ting har vi da til sammen? Så du har to ting og bruker igjen lilla sirkler som har en to lilla sirkler og så skal vi legge til tre til, tre flere sirkler og jeg bruker blå siden tretallet er blått så det er en to og tre Hvor mange sirkler har vi til sammen? Vi teller en, to, tre, fire, fem Vi teller igjen. En, to, tre, fire, fem Så to ting pluss tre ting er lik fem ting Dette spørsmålstegnet vet vi nå skal være fem Så da kan vi ta bort spørsmålstegnet Vi kan si at fem er lik Fem er lik to pluss tre