Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:2:00
0 energipoeng
Studying for a test? Prepare with these 5 lessons on Addisjon og subtraksjon.
See 5 lessons
Video transcript
Vi har tre bananer. En, to, tre. Så jeg starter med tre bananer, og jeg ønsker å legge til noen flere bananer, slik at jeg ender opp med ti bananer. Så dette er hva jeg starter med. Jeg starter med tre, og jeg ønsker å ende opp med ti. En, to, tre, fire, fem seks, sju, åtte, ni, ti. Så, hva må jeg legge til tre for å få ti? Og jeg oppfordrer deg til pause videoen og prøve ut dette på egen hånd. La oss jobbe oss gjennom dette. Vi begynner med å legge til bananer. Så her er tre, la meg legge til en fjerde, som vil være min fjerde banan, fem bananer, seks bananer, sju bananer åtte bananer, ni bananer og ti bananer. Så hvor mange bananer la jeg til? Nå har jeg lagt til flere bananer her. Så i alt har jeg en, to, tre fire, fem, seks, sju, åtte, ni, ti. Så hvor mange måtte jeg legge til for å komme frem til totalt ti, for å få ti-tallet her borte. Vi kan jo bare telle disse. Dette er en, dette er to, dette er tre fire, fem, seks, sju. Jeg har lagt til sju bananer. Jeg har lagt til sju bananer til de opprinnelige tre bananene for å få ti. Så tre pluss syv er lik ti. Og du kan se at det vi har på denne venstre side er faktisk likt hva vi har på høyre side. På venstre side har vi en, to, tre, fire fem, seks, sju, åtte, ni, ti bananer, og på høyre side, har vi en, to, tre, fire, fem, seks sju, åtte, ni, ti. Så, det er faktisk like mange.