Hvis du ser denne meldingen, betyr det at vi har et problem med å laste en ekstern ressurs på nettsiden vår.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedinnhold

Å få 10 med å fylle bokser

Sal viser hvordan du kan addere to tall for å danne 10. Han bruker 3 + ___ = 10 og 6 + ___ = 10 som eksempler..

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Vi har tre pluss ukjent er lik 10. Sett videoen på pause og forsøk å finne ut hva det ukjente tallet er. Hva må jeg legge til tre for å komme til 10? Så du har gjort et forsøk. La oss nå se om vi kan gjøre dette sammen. Så, over her har jeg tre av disse, jeg tror du kan si lilla, disse lilla-rosa sirklene og jeg har 10 bokser. En, to, tre, fire, fem, seks, sju, åtte, ni, ti. Så en måte å tenke på det er, hvor mange flere sirkler trenger jeg å legge til for å fylle opp alle boksene? Vel, la oss telle det sammen. Jeg trenger en, to, tre, fire, fem, seks, sju for å fylle opp alle 10 boksene. Så tre pluss hva er lik 10? Vel, tre pluss en, to, tre, fire, fem, seks, sju er lik 10. La oss gjøre en til av disse. Så nå har jeg seks pluss ukjent er lik 10. Igjen, prøv å sette videoen på pause og se om du kan finne ut hva den ukjente er. Hva må jeg legge til seks for å komme til 10? La oss gjøre det sammen. Så vi har nå en, to, tre, fire, fem, seks sirkler. Vi har 10 bokser her. En, to, tre, fire, fem, seks, sju, åtte, ni, ti. Så vi må bare tenke på hvor mange flere sirkler vi behøver for å fylle opp alle boksene og komme til 10 fordi vi allerede har fylt seks av dem. Vel, vi trenger en, to, tre, fire for å komme til 10. Så la oss fylle dem. Seks pluss fire er lik 10 eller vi kan også si at fire pluss seks er lik 10, uansett retning.