If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Enhet 2: Addisjon og subtraksjon

1 000/ mulige mestringspoeng

Om dette emnet

Lære det grunnleggende om addisjon og subtraksjon.

Øv

Nå neste nivå i de overnevnte ferdighetene og samle opp til 480 mestringspoeng
Nå neste nivå i de overnevnte ferdighetene og samle opp til 320 mestringspoeng
Det neste du bør gjøre:

Emneprøve

Nå neste nivå på alle ferdighetene i dette emnet og samle opp til 1 000 mestringspoeng!