Hvis du ser denne meldingen, betyr det at vi har et problem med å laste en ekstern ressurs på nettsiden vår.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedinnhold

Enhet 2: Addisjon og subtraksjon

1 000/ mulige mestringspoeng

Om dette emnet

Lære det grunnleggende om addisjon og subtraksjon.

Øv

Nå neste nivå i de overnevnte ferdighetene og samle opp til 480 mestringspoeng
Nå neste nivå i de overnevnte ferdighetene og samle opp til 320 mestringspoeng
Det neste du bør gjøre:

Emneprøve

Nå neste nivå på alle ferdighetene i dette emnet og samle opp til 1 000 mestringspoeng!