Hvis du ser denne meldingen, betyr det at vi har et problem med å laste en ekstern ressurs på nettsiden vår.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedinnhold

Addisjon og subtraksjon under 10

Sal løser addisjon og subtraksjonsoppgaver med tall som er lik 10 eller mindre.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Her har vi fått fire forskjellige ligninger og hver av dem har en ukjent, og vi må erstatte den ukjente med det manglende tallet. Så la oss gjøre hver av disse. Så på venstre side av denne ligningen har vi en pluss fire, så en pluss fire er det samme som... Vel, en pluss fire er fem. Hvis vi tar fire og legger til en til så får vi fem. Da fullførte vi den, for en pluss fire er samme ting som fem Her står det at fire pluss noe er det samme som fem. Vi fant akkurat ut at en pluss fire eller fire pluss en er det samme som fem. Så fire plutt en er fem. Da har vi ligningen fire pluss en er det samme som fem. Er lik betyr at det som er på venstre side er det samme som vi har på høyre side. Så har vi ukjent pluss to er lik fem. Så hva pluss to er det samme som fem? Vel, tre pluss to er lik fem, eller fem er lik tre pluss to. Så går vi hit. Der har vi tre pluss ukjent er lik fem. Vi har allerede funnet ut av det fordi tre pluss to er lik fem. Så vi kan skrive tre pluss to er lik fem og vi kan sjekke selv. Da kan vi fortsette. Nå skal vi gjøre litt subtraksjon. Så hva er det samme som ni minus tre? Så, hvis jeg har ni ting og jeg skulle ta bort tre av dem, da har jeg igjen seks. Ni minus tre er det sanne som seks. Ti minus ukjent er lik seks. Så hva må jeg ta bort fra 10 for å sitte igjen med seks? Vel, hvis jeg tar bort fire fra 10, så har jeg seks igjen. Ukjent minus en er det samme som seks. Vel, sju minus en er lik seks. Og så har vi åtte minus ukjent er lik seks. Så hvor mange må jeg ta bort fra åtte for å komme til seks? Hvis jeg tar bort en så får jeg sju. Hvis jeg tar bort to så får jeg seks. Så åtte minus to er lik seks.